MUUTES PARADIGMAT

Uus postitus blogis!

Tulekahju kõrvas ehk läbipõlemine ja koroonaviirus

Tutvu meeskonnatöö kaartide, raamatute ja teiste abivahenditega meie uues e-poes

SISEMINE KOMPASS

Enesearenguteekond / Grupicoaching

See on kutse Sulle, kui Sa tahad anda oma panuse maailma ning otsid seda sisemist võtit, mis Sinu potentsiaali tõeliselt valla päästaks

previous arrow
next arrow
Slider
KES ME OLEME JA MIDA ME TEEME?

Oleme arengupartnerid liidritele, meeskondadele ja organisatsioonidele

Meie missioon on koostöös kasvatada organisatsioonide elujõulisust aidates luua keskkonda, kus inimesed tahavad viia ellu oma elu kutset.

Meie fookus on muudatuste elluviimine

Aitame leida viise, kuidas soovitud muudatused õnnestuksid ning püsima jääksid. Muudatusi toetades lähtume terviklikust ja tasakaalustatud lähenemisest, kus eesmärgid ja inimesed, protsessid ja suhted, strateegia ja organisatsioonikultuur on samaaegselt olulised.

Me hindame mõjusust

Alati mõõdame protsessi ja tulemust. Alustame diagnostikaga, teeme vahehindamisi ja ka lõpus hindame, kas muudatus sai edukalt elluviidud.

SIHTGRUPID JA TEENUSED
LIIDER JA MUUDATUSED

"Meil on võime valida igal hetkel, kes ja kuidas me tahame siin maailmas olla."

Jill Bolte Taylor

Liidrite oskuste, hoiakute ja käitumise arendamine nii gruppides kui ka personaalselt.

MEESKOND JA MUUDATUSED

"Mitte finantsid. Mitte strateegia. Mitte tehnoloogia. Meeskonnatöö on ülim konkurentsieelis, sest see on samaaegselt nii võimas ja nii haruldane."

Patrick M. Lencioni

Meeskonna arendamine nii igapäevase koostöö ja tõhususe parandamiseks kui ka suuremate muudatuste läbiviimiseks.
ORGANISATSIOON JA MUUDATUSED

"Piirjooned ei eksisteeri mitte kusagil tegelikus maailmas, vaid ainult kaardijoonistajate ettekujutuses." ​

Ken Wilber

Organisatsiooni kultuuri arendamine, hetkeseisu kaardistamine, eesmärkide ja visiooni arendamine ning elluviimise toetamine.

KUIDAS ME TÖÖTAME?

Töö ja areng koos

Töötame käsikäes sisuliste tööteemadega ja individuaalsete/meeskonna arengu teemadega.

Juhtide arengu järjepidev toetamine

Loome pikaajalisi sügavalt muutvaid arenguteekondi juhtidele ja meeskondadele.

Mõõdetavad tulemused

Aitame 3 kuu jooksul meeskonnas ellu viia vähemalt 1 konkreetse muudatuse.

TOETAME PARADIGMA MUUTUST

Igas inimeses on talent

Aitame seda leida ja õiges kohas rakendada vs. tipptalentide otsimine ja arendamine

Töö on tähenduslik

Loome keskkondi, kus tehakse tööd kirega ja tahetakse võtta vastutust vs. detailne regulatsioon ja kontroll

Tagasiside toetab arengut

Tagasiside eneseteadlikkuse kasvuks vs. hindamine, võrdlemine, kalibreerimine

UUDISED / BLOGI

Sunergose asutajatel on pikaajaline kogemus erinevate organisatsioonide ja meeskondade arengu toetamisel.

SUURIMAD KOOSTÖÖPARTNERID
VÕTA MEIEGA ÜHENDUST
info@sunergos.ee

Sunergos 2020