KES ME OLEME JA MIDA ME TEEME?

Oleme arengupartnerid liidritele, meeskondadele ja organisatsioonidele.
Meie fookus on muudatuste elluviimine.

Aitame leida viise, kuidas soovitud muudatused õnnestuksid ning püsima jääksid. Muudatusi toetades lähtume terviklikust ja tasakaalustatud lähenemisest, kus eesmärgid ja inimesed, protsessid ja suhted, strateegia ja organisatsioonikultuur on samaaegselt olulised.

Me hindame mõjusust.

Alati mõõdame protsessi ja tulemust. Alustame diagnostikaga, teeme vahehindamisi ja ka lõpus hindame, kas muudatus sai edukalt elluviidud.

Aitame juhtida, et soovitud muudatus õnnestuks!

MEIE MISSIOON

Meie missioon on koostöös kasvatada organisatsioonide elujõulisust, aidates luua keskkonda, kus inimesed tahavad viia ellu oma elu kutset.

a

a

a

a

a

a

SIHTGRUPID JA TEENUSED

LIIDER JA MUUDATUSED

"Kui sa otsustad vastata sellele kõnele - sa otsustad hakata muutuma - siis sea end valmis, see ei ole päev rannas."

Elizabeth Gilbert

LIIDRITE ARENGUPROGRAMM
Liidrite hoiakute ja oskuste arendamine ning treenimine grupis

LIIDRITE GRUPICOACHING
Liidrite areng grupis läbi tööalaste juhtumite lahendamise

INDIVIDUAALNE COACHING
Liidri oskuste, hoiakute ja käitumise personaalne arendamine

TOETAMINE KONFLIKTIS/KRIISIS
Konflikti/kriisi lahendamine, emotsioonide juhtimine

MEESKOND JA MUUDATUSED

"Mitte finantsid. Mitte strateegia. Mitte tehnoloogia. Meeskonnatöö on ülim konkurentsieelis, sest see on samaaegselt nii võimas ja nii haruldane."

Patrick M. Lencioni

MEESKONNA TÕHUSUSE JA KOOSTÖISUSE ARENDAMINE
Nt selgus ühises eesmärgis, usalduse kasvatamine, meeskonnaliikmete tugevuste rakendamine

MEESKONNA OLULISTE TEEMADE ARUTELU JA OTSUSTUSPROTSESSI FASSILITEERIMINE
Nt strateegilised otsused, taktikaliste tegevuste kokkuleppimine, muudatuste plaani läbimõtlemine

KONFLIKTIDE LAHENDAMINE MEESKONNAS
Konflikti vahendamine kahe või enama meeskonnaliikme vahel

ORGANISATSIOON JA MUUDATUSED

"Piirjooned ei eksisteeri mitte kusagil tegelikus maailmas, vaid ainult kaardijoonistajate ettekujutuses."

Ken Wilber

SUUNA SEADMINE
Visiooni ja strateegiliste eesmärkide kokku leppimine

ORGANISATSIOONI KULTUURI ARENDAMINE
Keskkonna loomine liidrite ja töötajate hoiakute ning käitumisviiside kujundamiseks suunas, mis maksimaalselt toetab visiooni ja strateegiat

TULEMUSTE JUHTIMINE
Eesmärkide elluviimise toetamine läbi süsteemse tulemuste juhtimise

a

a

a

a

a

a

TOETAME PARADIGMA MUUTUST

IGAS INIMESES ON TALENT
Aitame seda leida ja õiges kohas rakendada vs. tipptalentide otsimine ja arendamine
TÖÖ ON TÄHENDUSLIK
Tahetakse võtta vastutust ning tehakse tööd kirega vs. detailne regulatsioon ja kontroll
TAGASISIDE TOETAB ARENGUT
Tagasiside eneseteadlikkuse kasvuks vs. hindamine, võrdlemine, kalibreerimine

MEESKOND

KUIDAS ME TÖÖTAME?

TÖÖ JA ARENG KOOS
Töötame käsikäes sisuliste tööteemadega ja individuaalsete/meeskonna arengu teemadega
JUHTIDE ARENGU JÄRJEPIDEV TOETAMINE
Loome pikaajalisi sügavalt muutvaid arenguteekondi juhtidele
MÕÕDETAVAD TULEMUSED
Aitame 3 kuu jooksul meeskonnas ellu viia vähemalt 1 konkreetse muudatuse

Sunergose asutajatel on pikaajaline kogemus erinevate organisatsioonide ja meeskondade arengu toetamisel.

SUURIMAD KOOSTÖÖPARTNERID

2019 Sunergos, All Rights Reserved.