TEENUSED

LIIDER JA MUUDATUSED

LIIDRITE ARENGUPROGRAMM

Liidrite hoiakute ja oskuste arendamine ning treenimine grupis. Disainime unikaalseid liidrite arenguprogramme, joondades juhtide arendamise tiimi või organisatsiooni eesmärkide saavutamisega.

Näited teemadest:

 • Agiilse juhtimise põhimõtted
 • Usalduse ja koostöö kasvatamine meeskonnas
 • Tagasiside andmine
 • Eneseteadlikkus ja enesejuhtimine
 • Meeskonna juhtimine
 • Kommunikatsioon meeskondades
 • Läbirääkimised
 • Võim ja mõjuvõim

COACHING

Coachingu aluseks on printsiip: lahendused meie väljakutsetele on meie sees! Coaching toetab spetsiaalsete meetodite ja tööriistade abil nende lahenduste leidmist kas 1:1 sessioonides või grupis. Coaching aitab luua selgust ja seada fookust, samaaegselt toetab see eneseteadlikkuse ja enesekindluse kasvu ning arendab suhtlemisoskuseid. Coachingut võib kasutada nagu personaalset ja igapäevatööga vahetult seotud liidrioskuste arendamise programmi, mis toetab isiklikku arengut käsikäes tööalaste eesmärkide saavutamisega.

TOETAMINE KONFLIKTIS/KRIISIS

Konflikti/kriisi lahendamine, emotsioonide juhtimine.

MEESKOND JA MUUDATUSED

MEESKONNA TÕHUSUSE JA KOOSTÖISUSE ARENDAMINE

Näited teemadest:

 • Selgus ühises eesmärgis
 • Usalduse kasvatamine meeskonnas
 • Meeskonnaliikmete tugevuste rakendamine
 • Avatud ala suurendamine meeskonnas – üksteise parem tundma õppimine

MEESKONNA OLULISTE TEEMADE ARUTELU JA OTSUSTUS-PROTSESSI FASSILITEERIMINE

Näited teemadest:

 • Strateegilised otsused, taktikaliste tegevuste kokkuleppimine,
 • Teemad, mis on pingeid tekitanud. Konfliktide käsitlemine
 • Koostöö arendamine meeskonnas
 • Meeskonna või projekti tagasivaatav analüüs (retro)
 • Meeskonna järgmise 6 kuu eesmärkide ja olulisimate tegutsemispõhimõtete kokku leppimine.

KONFLIKTIDE LAHENDAMINE MEESKONNAS

Konflikti vahendamine kahe või enama meeskonnaliikme vahel.

ORGANISATSIOON JA MUUDATUSED

SUUNA SEADMINE

Visiooni ja strateegiliste eesmärkide kokku leppimine.

Näited teemadest:

 • Meeskonna koostöisus
 • Ühise tähenduse leidmine ning eesmärgi ja suuna seadmine (Miks? Mida? Milleks?)
 • Eesmärgistamine – loodav väärtus ja eesmärgid

ORGANISATSIOONI KULTUURI ARENDAMINE

Keskkonna loomine liidrite ja töötajate hoiakute ning käitumisviiside kujundamiseks suunas, mis maksimaalselt toetab visiooni ja strateegiat.

Näited teemadest:

 • Muudatuse vajaduse kirjeldamine – retro organisatsiooni toimimisele viimase 6 kuu jooksul.
 • Organisatsiooni ühise muudatuse visiooni ja plaani loomine
 • Eesmärkide seadmine, tükeldamine ja prioriseerimine
 • Agiilse meeskonna juhtimine

TULEMUSTE JUHTIMINE

Eesmärkide elluviimise toetamine läbi süsteemse tulemuste juhtimise.

Täpne arenguprogramm töötatakse välja vastavalt spetsiifilistele vajadustele koostöös kliendiga.

Võta meie meeskonnaga ühendust või kirjuta meile!

info@sunergos.ee

Sunergos 2019