Minult küsiti hiljuti: „Mis on sinu kõige olulisem õppetund ettevõtluses?“. Esmalt võttis see küsimus mind pahviks, sest kogu ettevõtjaks hakkamise protsess on olnud üks suur õppimine. Mis on sellest kõige olulisem?

Kui mõtlen, mille üle ma uhke olen, siis see on see, et ma ei ole selles protsessis kasvatanud paksu nahka erinevate „ebaõnnestumiste“ paremaks talumiseks ja ma ei ole põgenenud ega alla andnud. Ma olen jätkuvalt empaatiline ja tundlik nii iseenda kui teiste suhtes, vaatan ebaõnnestumisele otsa, mõtlen millist informatsiooni see mulle annab ning otsin uusi võimalusi.

Praegu mõtisklen selle üle, et ettevõtlust tasubki võtta kui pidevat õppeprotsessi ning iga äriprojekti keskmesse tasub teadlikult seada õppe-eesmärk – mida sa soovid selle projektiga teada saada või õppida. Kui eesmärk on ainult äriline, olgu see siis uue toote turule toomine x kuupäevaks, kliendiportfelli kasvatamine y suuruseni või kasumlikkus z%, siis eesmärgi mitte täitmise korral tekib läbikukkumise tunne. Kui aga läheneda igale äriprojektile uudishimuga ning võtta fookusesse õppe-eesmärk, näiteks: „Kas see toode kõnetab seda sihtgruppi?“, „Kas see ärimudel toimib antud kontekstis?“ või „Kas ma üldse naudin sedalaadi tööd?“, siis saame läbi iga projekti väärtuslikku informatsiooni, mis viib

meid lähemale ärieesmärkide saavutamisele ning kasvatab sisemist rahulolu. Igast kogemusest on midagi õppida ning õppe-eesmärkide saavutamises ei saa läbi kukkuda.

Õppimise fookusesse võtmine vajab teadlikku otsust ja järjekindlust. Kui projekt õnnestub, siis on oht, et jätkame rõõmujoovastuses samas vaimus, mõistmata, mis on meie edu võti ning kuidas seda hoida või maksimeerida. Kui projekt ebaõnnestub, siis on õppimise tõenäosus suurem, aga negatiivsed emotsioonid võivad varjutada meie analüüsivõimet. Projekti alguses paika pandud selged õppe-eesmärgid aitavad keskenduda olulisele mõlemal juhul.

Hüpe

Tara Mohr, kes on üks minu mentoreid, on loonud tööriista, mis aitab oma äris või karjääris uue sammu tegemisel õppe-eesmärki keskmesse võtta. Olen seda mõtteharjutust mitmel korral ise läbi teinud ja oma klientidega proovinud ning see on andnud alati väga häid tulemusi – nii ärilises mõttes edu kui ebaedu korral. Tara kutsub seda hüppeks (i.k. leap), mille mõtteks on: „Tee seda, millest unistad nüüd ja praegu!“.

Meil kõigil on asju, millest unistame, aga mida pidevalt edasi lükkame, sest meil ei ole veel piisavalt teadmisi või kogemusi või vajalikke ressursse või lihtsalt ei ole õige aeg. Selleks, et unistused reaalsuseks muuta, on meil vaja hüpata… oma mugavustsoonist välja.

Hüppel on 6 tunnust, mis kõik peavad olema täidetud, et plaanitav tegevus unistuste suunas liikumiseks hüppena kvalifitseeruks:

  1. Hüpe paneb sind suurelt mängima nüüd ja praegu, vastavalt sellele, mida sina suurelt mängimiseks pead.
  2. Hüpet saab teha kohe – sul on võimalik sellega alustada ja see lõpuni viia 1-2 nädala jooksul.
  3. Hüpe on lihtne tegevus, mis on lühidalt kirjeldatav (1-3 lauset).
  4. Hüpe paneb su adrenaliini voolama.
  5. Hüpe viib sinu ja sinu töö vahetusse kontakti nendega, kelleni soovid jõuda või keda soovid mõjutada.
  6. Hüppe keskmes on õppe-eesmärk – küsimus, millele leiad vastuse hüppe tegemisega.

Mugavustsoonist välja astumise ning oma unistuste suunas liikumise teeb oluliselt lihtsamaks, mõnusamaks ja huvitavamaks just see viimane tunnus – õppe-eesmärgile keskendumine.

Minu hüpe ja õppetunnid

Sisemise kompassi käivitamine oli minu jaoks üks oluline hüpe. See oli esimene avalik enesearenguprogramm, mille ma välja töötasin ning mida ise turustasin. Minu olulisim õppe-eesmärk oli teada saada, kas ma päriselt naudin gruppidega coachivas stiilis töötamist. Olin selleks ajaks töötanud aastaid peamiselt individuaalsete klientidega ja tundsin puudust grupis tekkivast sünergiast ning üksteise toetamisest, mida olin kogenud oma varasemas töös juhi rollis olles. Juhtimine ja enesearenguprotsessi juhtimine on mingis mõttes sarnased, aga samas siiski üsna erinevad tegevused ning tahtsin teada saada, kuidas arengupartneri roll mulle grupi-formaadis sobib.

Lisaks sellele tahtsin teada saada, kas minu poolt pakutav toode loob klientidele väärtust, milline sihtgrupp professionaalset enesearenguteekonda vajab ning kuidas nendeni jõuda.

Ma sain teada, et grupiga töötamine professionaalsete enesearenguteemadega käivitab mind – minu energia läheb üles ja loovus käima ning naudin nii teemade ettevalmistamist kui grupiga koos nendesse sukeldumist. Oluline õppetund on olnud ka see, et turunduse pool võtab palju aega ja energiat. Näen, et see ei ole minu tugev külg ning siin peaksin kasutama kellegi abi, kes just selles teemas tugev on.

Küsisin osalejatelt vahetagasisidet ning selle põhjal tunnen, et programm on loonud klientidele olulist väärtust. Milliseks kujuneb lõplik kasu, see alles selgub, sest 8-kuuline arenguteekond alles kestab.

Sihtgrupi osas pilt alles selgineb. Teist gruppi käivitades märkasin, et see kõnetas kahte erinevat sihtgruppi: väike-ettevõtjaid, kes soovivad oma äri järgmisele tasemele viia, ning emasid, kes on väikeste lastega kodus olnud ja soovivad tööle naastes teha karjäärimuutust või alustada ettevõtjana. Mõlemad sihtgrupid on mulle väga olulised ja samastun nendega – olen nii väike-ettevõtja kui ka 3-aastase lapse ema, kes on lapse kõrvalt ettevõtjaks kasvanud. Mul on plaanis käivitada lähitulevikus grupid mõlemale sihtgrupile eraldi.

Lisaks kasvas sihtgrupi küsimusest välja uus hüpe: mind köidavad erinevad kultuurid ja mitmekesisuse teemad, sest olen elanud, õppinud ja töötanud 6 aastat välismaal väga erinevates keskkondades – USAs ja Kosovos. See kogemus on minu maailmavaadet kõvasti rikastanud ning usun, et mul on selle kogemuse põhjal midagi pakkuda Eestis elavatele välismaalastele ja välismaalastega koos töötavatele eestlastele. Milline see hüpe täpselt olema saab, see veel selgub.

Küsimused sulle:

Milline on sinu unistus seoses oma äri või karjääriga?
Mis võiks olla hüpe, mis viiks sind oma unistusele lähemale?
Mida on sul oluline teada saada seoses oma unistusega võimalikult varajases staadiumis seoses klientidega, toote/teenuse omadustega, sinu enda eelistustega?

Categories: ettevõtlus