Ja käes ta ongi! Üks kalendriaasta saab peagi läbi ja firmad ning organisatsioonid loevad tibusid – millised eesmärgid said saavutatud ja millised sihid jäid kättesaamatuks. Pakun Sulle välja ühe uutmoodi võimaluse, kuidas oma meeskonnaga aastat kokku võtta. Aasta kokkuvõtmise juures on Sulle abiks fotode või joonistustega kaardid ning postkaardid.

Koht ja kohaolu

Esmalt leia aasta kokku võtmiseks mõni hubane ruum, kus te saaksite istuda ringis ilma laudadeta. Lauad lausa karjuvad: „Pane minu peale sülearvuti!“ ning sülearvuti piuksub: „Ava minu kaas ja vaata ehk tuli 15 sekundi eest mõne e-kiri!“. Keegi ei taha ausalt ja siiralt jagada oma aasta võite ning raskusi, kui osa tiimiliikmetest oma ekraani sukeldub.

Samm 1: Kontakt üksteisega

Enne veel, kui hakata 12 kuud kokku võtma, on oluline, et iga Sinu tiimi liige lülitaks oma tähelepanu enda ja teiste tiimiliikmete sügavale kuulamisele. Kõigis tiimides on alati inimesed, kes on jutukamad, ja need, kellele grupi ees pikka juttu ei meeldi teha. Selleks, et iga inimene sinu meeskonnast saaks ennast nö. „soojaks rääkida“, palu neil alustuseks lühidalt rääkida paarides näiteks järgmistel 3-4 teemal:

  • „Kuidas minu töönädal läinud on?“
  • „Mis mind viimasel nädalal on elus rõõmustanud?“
  • „Kuidas ma valmistun jõuludeks ja aastavahetuseks?“
  • „Millised olid minu isiklikud soovid või plaanid lõppeval aastal ja kuidas mul nendega läinud on?

Iga küsimuse järel palu tiimiliikmetel paarilisi vahetada. Julgusta neid rääkima nende tiimiliikmetega, kellega nad iga päev külg-külje kõrval koos ei tööta. Paarides rääkimine toob inimesed kiiresti mõttes ja tähelepanus grupi juurde. Lisaks loob tunde, et mind kuulatakse.

Samm 2: Ajarännak

Kokkuvõtete tegemisel kipub ikka juhtuma, et meil on rohkem meelse viimase kolme kuu õnnestumised ja raskused. Selleks, et meenutada kogu aastat kinnita ruumi põrandale maalriteibi riba, mille ühes otsas on jaanuar ja teises otsas detsember. Palu osalejatel paaridena jalutada koos läbi aasta kuude kaupa ja meenutada üksteisele sündmusi igas kuus. Palu tiimi liikmetel mitte anda hinnanguid toimunud sündmustele ja olukordadele.

Oluline ei ole, milliseid sündmused meenutatakse. See lühike jalutuskäik ajajoonel on vajalik selleks, et igaüks rulliks enda mälust lahti terve aasta sündmused, ega jääks ainult viimase 3 kuu juurde.

Samm 3: Tiimiliikmete isiklikud õnnestumised ja raskused lõppeval aastal.

Laota fotode või joonistustega kaardid põrandale ja palu kõigil osalejatel valida põrandalt kaardid järgnevalt

– 1-2 kaarti, mis iseloomustavad minu tööalaseid õnnestumisi lõppeval aastal.

– 1-2 kaart, mis näitavad minu ebaõnnestumisi või raskusi, millega maadlesin eelmisel aastal.

Kaardid on võimsad tööriistad, sest nende peal olevad kujundid või pildid aitavad meil sõnastada meie jaoks olulisi teemasid, mida me enda jaoks ei ole jõudnud või suutnud sõnadesse panna. Kui iga Sinu tiimi liige on võtnud 2-4 kaarti, siis palu igal ühel ükshaaval jagada, millised olid tema tööalased õnnestumised ja raskused 2019. aastal.

See on koht, kus teiste tiimiliikmete ülesanne on kuulata ja mitte laskuda vaidlustesse või hinnangute andmisse. Sinu roll meeskonna juhina on seda pidevalt jälgida.

Tähelepanu: selles sammus kasutatud kaarte ära pane tagasi kaardipakki. Jäta need eraldi pakki. Võid neid kasutada mõnel järgmisel koosolekul, aga mitte enam antud kokkuvõttes.

Nüüd, kus igaüks on saanud isiklikult jagada on aeg võtta aasta kokku meeskonnana.

Samm 4: Meie meeskond

Laota fotode või joonistustega kaardid põrandale ja palu kõigil osalejatel valida põrandalt kaardid järgnevalt:

– 1 kaart, mis kujutab suurimat õnnestumist tiimina 2019. aastal (see võib olla seotud lõppeva aastaga eesmärkidega või võib olla ka midagi väljaspool eesmärkide tabelit)

– 1 kaart, mis iseloomustab, kuidas mina ennast selles meeskonnas viimasel aastal tundsin

– 1 kaart, mis kujutab metafoorina seda, mis minu arvates saab meid meeskonnana järgmisel aastal järgmisele tasemele viia. See võib olla midagi, mis oli meeskonna raskuseks lõppeval aastal.

Võta 3 suurt paberilehte ja kinnita need seinale. Esimese lehe pealkirjaks on „Õnnestumised“, teise lehe pealkirjaks on „Kuidas ma ennast selles meeskonnas tunnen“ ja kolmanda pealkirjaks „Mis aitaks meid järgmisele tasemele“. Palu igal tiimiliikmel tulla kordamööda lehtede juurde ja jagada teistega enda kolme kaarti. Seejärel palu neil oma kaardid maalriteibi või tahvlinätsuga kinnitada suurtele lehtedele.

Samm 5: Tagaselja tänu üksteisele

Selles sammus läheb Sul samuti vaja kaarte, aga mitte piltidega kaarte, vaid kahepoolseid postkaarte. Selliseid, mille sisse või taha mahub palju kirjutama.

Istuge tiimiga poolkaares. Asetage poolkaare ette üksik tool nii, et tool on seljaga tiimiliikmete poole, kes istuvad. Iga tiimi liige saab kordamööda võimaluse istuda sellel üksikul toolil, seljaga meeskonna poole. Teised meeskonnaliikmed hakkavad nende poole seljaga istuva meeskonna liikme kohta ükshaaval ütlema, mille eest nad on talle möödunud aasta peale mõeldes tänulikud või mille poolest on nad teda imetlenud. Näiteks: „Ma olen tänulik, et Ats aitas mind keerulise projekti alguse juures oma praktiliste nõuannetega, kuidas projekti alustada“ või „Ma imetlen, kuidas Piia tegi väga professionaalseid ja põhjalikke kokkuvõtteid klientidele meie teenuste kohta“ jne.

Samal ajal, kui inimesed seljaga nende ees istuva inimese kohta tänu avaldavad kirjutab üks tiimiliige kõik öeldu lühidalt postkaardile. Kui kõik on tiimi eest istuja kohta öeldud antakse täis kirjutatud kaart tiimi poole seljaga istujale ja üksikule toolile istub uus inimene.

Oluline, et tagasiside andmise ajal inimesed arutlema ja vaidlema ei hakkaks. Igal tiimi liikmel on õigus üksikul toolil istujale oma imetlust ja tänu väljendada. Toolil istuja roll on lihtsalt kuulata ja nautida tagasisidet. Keskenduge tänule, mida tahate anda üksteisele. Oluline ei ole see, mille eest tänu antakse – ka sõbralik naeratus tööpäeva hommikul on tänamist väärt. Pühendage igale inimesele sarnaselt tähelepanu. Isegi 1 kuu tööl olnud inimese juures on asju, mille eest lõppevale aastale tagasi vaadates talle tänulik olla.

Ma ei ole kohanud viimastel aastatel meeskonda, kus inimesed ütlevad: „Me tähistame saavutusi ja tunnustame üksteist liiga palju! Rohkem oleks kurjast!“. Vastupidi – ma näen igapäevaselt meeskondi, kus inimesed tunnevad puudust üheskoos saavutatu ja üksteise märkamisest.

Sellisel viisil aasta kokku võtmise viisi juures on oluline, et kõik meeskonna liikmed saavad võimaluse jagada nende jaoks olulisi võite ja hetki. Seda nii isiklikult, meeskonnana kui ka üksteisele.

Ilusat aasta kokku võtmist Sulle ja Sinu tiimile! Võtke aega, et üksteisele pai teha!

P.S. Kõik seda võid teha ka pere või sõprade ringis. Asenda juhendis lihtsalt sõna „tiim/meeskond“ sõnadega „PERE“ või „SÕPRUSKOND“. Sõna „töö“ asenda sõnaga „ELU“

Harjutuste läbiviimiseks sobivad kõikvõimalikud fotode või joonistustega kaardikomplektid. Valik coachingukaarte on saadaval ka Sunergose e-poes. http://epood.sunergos.ee

Categories: juhtimine