Selle aasta konverentsil kuulsime ettekandeid ja arutlesime väga erinevatel teemadel alates põlvkondade vahelistest erinevustest selleni, kuidas ja miks peaks oma eripära omaks võtma.

Üllatas esinejate ühtlaselt kõrge tase – tavapärane on olnud pigem see, et on üks-kaks tipptegijat ja siis tükk tühja maad. Laudades läbi viidud arutelud olid põnevad ning oleksid võinud kesta kauemgi, kui ürituse formaat ette nägi. Veendusime juba tuttavate kõnelejate (nt Lencioni ja Dorsey) headuses,  kuid leidsime enda jaoks ka palju uusi juhte/mõtlejaid, kelle kogemustest tahaks rohkemgi osa saada, nt Craig Groeschel, Chris Voss ja Todd Henry.

Meile jäid konverentsilt meelde järgmised mõtted:

Craig Groeschel – GETMO (Edasi liikumiseks piisavalt hea)

GETMO (Good Enough to Move On) – tuleb ratsionaalselt aru saada, millal on olukord piisavalt hea, et edasi liikuda. Alati ei too rohkem raha/aja/ressursside kulutamine paremat tulemust. Perfektsionism on arengu takistaja ning piirangud on pigem loomingulisuse käivitajad. Alati on võimalik mõelda olemasolevate raamide sees ja kuidas selle pinnalt edasi liikuda hoolimata piirangutest. Ära kunagi anna alla ega loobu uute viiside otsimisest!

Jason Dorsey – Gen Z ja millenniumi põlvkond

Vanemad põlvkonnad (beebibuumerid ja X põlvkond) lähtuvad eeldusest: “Kui ülemus sinuga räägib, siis sa teed midagi valesti.” Nooremad põlvkonnad (millenniaalid ja Z põlvkond) lähtuvad eeldusest: “Kui sinu boss sinuga ei räägi, siis teed midagi valesti.” Siit lähtuvalt tasub vastava põlvkonna meeskonnaliikmete käest järgi uurida, kuidas nemad mõtlevad ja millisel kombel tagasisidet soovivad. Samuti on tänu tehnoloogia arengule palju muutunud põlvkondade arusaam info leidmisest ja kättesaadavusest. Muutnud on ka ootused juhtimise ja eesmärkide seadmise kohta. Kommunikatsiooni ja sooritust aitab parandada meeskonnas arutlemine, kuidas kõigile arusaadavalt ootusi ja eesmärke sõnastada.

Chris Voss – läbirääkimised

Läbirääkimiste käigus rõõmusta, kui teine pool ütleb “ei”. Olles öelnud “ei” tunneb inimene ennast vabana kohustustest ja on valmis avanema ning oma argumendid esitama. See aga annab infot ja võimaldab läbirääkimistega edasi liikuda. Anna inimestele võimalus rääkida – harjuta end vaikides mugavalt tundma, ole empaatiline ja peegelda nende mõtteid. See avab ukse täiendavateks selgitusteks ning annab inimesele teada, et teda on kuulatud.

DeVon Franklin – oma eripära omaks võtmine

Kõigepealt aktsepteeri ise oma eripära ja kutsumust, seejärel anna sellest julgelt ja avatult teada ka teistele. Ära tee järeleandmisi ja painuta ennast iseenda jaoks olulistes kohtades. Seltsi nende inimeste/organisatsioonidega, kes sinu eripärasid toetavad. Sinu eripäras peitub sinu vägi.

Jo Saxton

Juht, kes sa oled, elab sinu kehas ja saab toimida ainult oma keha abil. Et sinu keha ei hakkaks sind takistama ja sulle piire seadma, kuula teda ja hoolitse tema eest.

Dr. Krish Kandiah – erinevate inimeste kaasamine

Visionäär on inimene, kes näeb asju teisiti. Visionäärist juht aga aitab teistel näha teisiti. Inimene on rohkem väärt kui kõige hullem asi, mida ta teinud on või mida talle tehtud on. Eelarvamuste omamise asemel ole külalislahke juht, kes kohtleb igat sorti inimesi lahkuse ja armastusega. Kuula nende lugusid! Oma mõjuvõimu, julguse ja juhtimispotentsiaali suurendamise peamine reegel: “Loo suhteid!”. Märka, ühendu, hooli. Silmast silma.

Todd Henry – kuidas lahendada probleeme säästlikult ja tervislikult

Juht peab seadma selged piirid – mis on tema jaoks hea töö, millistele tunnustele vastab hea idee? Kui olulised asjad on vastastikku selgeks räägitud ja raamid paika pandud, siis saavad inimesed tegutseda vabalt ning uks on loovatele lähenemistele lahti tehtud. Usaldus ei ole nagu pangakonto, kuhu paned raha sisse, et võiksid sealt vajadusel seda ka välja võtta. Usaldus on nagu õhupall – sa puhud sinna õhku sisse, kuid piisab vaid ühest väikesest nõelatorkest, kui kogu pikkade aastate jooksul sissepandu sealt ühe hetkega puhinal väljub. Ja alles jääb vaid tühi kest.

Patrick Lencioni – et mõista, kuidas olla suurepärane juht, peab aru saama, miks sa tahad olla juht

Millest tunned ära inimese, kes oleks nagu juhiks “sündinud”? Ta ei lükka edasi ebamugavaid vestluseid ja tegeleb probleemide käsitlemisega koheselt. Kui sulle on vastumeelt iseenda ja oma ettevõtte jaoks oluliste põhimõtete pidev korrutamine ja üle rääkimine, siis ära hakka juhiks!

Kui need mõtted kõnetasid ja soovid ka ise GLS-i ettekandeid näha/kuulata, siis on võimalik ürituse korraldajatelt (info@gls.ee) soetada mälupulk kõikide konverentsi materjalidega. 

Kohtumiseni järgmise aasta GLS konverentsil!

Categories: inspiratsioon