Oleme Sunergose tiimina toetanud juhte ja meeskondi arendava tagasiside andmise oskuste arendamisel coachingu käigus, koolituse vormis ja pikaajalisemate juhtide arenguprogrammide raames. Paneme oma töös suurt rõhku praktilisele treeningule, mis aitab osalejatel toetava tagasiside andmist ja ka vastuvõtmist reaalselt proovida ja harjutada. Suhtlemisoskuste arendamine on intensiivne protsess ja nüansse, mida jälgida ja meelde jätta on palju. Seetõttu oleme saanud juhtidelt tagasisidet, et lisaks teadmistele ja praktikale oleks suureks abiks, kui oleks võimalik reaalset tagasisidevestlust vaadata „nagu kärbes seinal“, et seda analüüsida ja sellest õppida.

Ühel päeval pöördus meie poole üks meie hea klient ja küsis: kas oleksime valmis looma tagasisidevestluse treeningvideod. Me ei olnud kunagi varem midagi sellist teinud, kuid mõistsime, et videotest võiks juhtidele abi olla ja võtsime väljakutse vastu. Nii sündisidki arendava tagasiside treeningvideod, mis käsitlevad tagasisidevestluse viit aspekti:

 1. Vestluse ettevalmistus, kohtumise avamine, õhkkonna loomine 
 2. Tunnustava tagasiside andmine 
 3. Kriitilise tagasiside andmine 
 4. Tagasiside vastuvõtmine 
 5. Vestluse kokkuvõte ja edasine toetus 

Iga video sisaldab näidet nii toetavast kui mittetoetavast viisist vestlust läbi viia ja videoklippide järel on välja toodud ka peamised õppimiskohad just nähtud stseenist. Viis videot moodustavad kokku ühe tervikliku tagasisidevestluse. 

Uuri treeningvideote kohta lähemalt SIIT.

Õppetunnid treeningvideotest läbi tegijate silmade

Treeningvideod sündisid intensiivse kuuajalise projekti käigus, mille jooksul kirjutasime skripti, filmisime, monteerisime, analüüsisime valmis videoid ja lisasime juurde olulistele õppimiskohtadele tähelepanu juhtivad tekstid. Kogu see protsess oli täis õppimismomente mitmel tasandil. Olles toetanud juhte erinevateks vestlusteks valmistumisel coachina ja viies läbi arendavate vestluste treeninguid, ei olnud ma siiski adunud, kui keeruline on tagasisidet reaalses olukorras päriselt anda nii, et see järgiks kõiki toetava tagasiside andmise nüansse.

Minu kolm suurimat „ahaad“ videote loomisprotsessist… mida enne teadsin, aga nüüd tunnetan hoopis uuel tasandil:

1. Suhtlemise mitmekihilisus

Meie eesmärk oli luua videod, mis on võimalikult lühikesed, elulised ja demonstreeriksid peamisi tagasiside andmist toetavaid ja mittetoetavaid nüansse. Skripti kirjutades panin tähele, kui palju erinevaid suhtlemise nüansse mahub igasse ajahetke: sõnakasutus, suhtumine, kehakeel, ruumikasutus, jne. 

See kõik ei olnud mulle uus teoorias, kuid ma ei olnud varasemalt tajunud seda, kui palju asju peab „juhtuma“ paralleelselt. Kui panin ennast näitleja olukorda, kes peab kõike seda ühes ajahetkes demonstreerima, siis sain hoopis teisel tasandil aru, kui keeruline see tegelikult on, mida püüame juhtidele edasi anda coachingu või koolituse käigus.

 2. Ideaalset vestlust ei ole olemas!

Kui negatiivsed näited said filmitud 1,5 tunniga ja protsess läks nagu lennates, siis arvestasin enda arvates mõnusa varuga, et positiivsete näidete filmimine on keerukam ja see võiks võtta umbes 3 tundi aega. Reaalsus oli see, et saime positiivsed näited soovitud kujul purki umbes 8 tundi hiljem. Ajakulu vahe ei olnud mitte kahekordne, vaid enam kui viiekordne!

Halbade näidetega oli lihtne: näitlejad mängisid nii nagu neile tundus loomulik ja kui mõne lause sõnastus muutus või kehakeel oli veidi erinev plaanitust, siis see „sobis“. Kuid me keegi ei kujutanud eelnevalt ette, kui keeruline võib olla pidada IDEAALSET – igas aspektis täielikult toetavat –  tagasisidevestlust ja millist suurt pingutust see eeldab juhilt (või juhi rollis olevalt näitlejalt).

Selge eneseväljendus läbi kolmeosalise minasõnumi jäi meile kõigile vist alatiseks meelde, sest filmisime seda kuus korda uuesti, otsides lahendust, mis oleks näitlejale suupärane, mõjuks loomulikult ja sisaldaks samas kõiki olulisi komponente. Lõpptulemusena pidime siiski nentima, et ideaali ei ole võimalik luua, sest me oleme inimesed ja tegelikult ei ole määrav täiuslikkus vaid soov anda endast parim.

 3. Olulisim on suhtumine

 Videoid läbi vaadates, et erinevatest duublitest kõige sobivamad kokku lõigata märkasin, kuidas video on täiesti halastamatu: kui reaalses situatsioonis võivad jääda mõned nüansid märkamata, sest tähelepanu ei suuda kõike haarata, siis video on halastamatult paljastav ning kõik „ebatäiuslikkused“ paistavad selgelt välja, kui fokusseeritult jälgida ja veel korduvalt vaadata. 

See kogemus andis mulle väga olulise „ahaa!“-elamuse: sain aru, et juht ei pea olema reaalses elus täiuslik, et olla toetav, sest tegelikult ei suuda tagasiside vastuvõtja tajuda kõiki juhi poolt väljendatavaid nüansse. Kõhutunde pealt pakun, et kehtib 80-20 printsiip: kui teed enamuse asju toetaval viisil, siis sinu tagasiside mõjubki toetavalt. Usun, et olulisim on suhtumine: kui tunneb oma sees, et ta soovib toetada töötajat tema õnnestumisel, siis sellest lähtuvalt teeb ta intuitiivselt enamus asju nii, et töötaja tema toetust tajub. Seega alati tasub end arendada ja omandada suhtlemisoskuste tehnikaid, et olla tõhusam, kuid kõige tähtsam on ikkagi see, et su süda on õige koha peal.

 

Tiimiliikmete taipamisi

Küsisin ka teistelt projekti võtmetegijatelt, mida nemad videote loomise protsessi käigus õppisid ja tore oli märgata nii kattuvusi kui ka erinevaid nüansse, mida igaüks neist lisas.

 
Anne-Mai Tevahi, Teater Must JaAm näitleja (juhi rollis):
 • Sain aru, kui oluline on vestluspartneri tunnetamine ja tema vajadustega arvestamine ning mõistsin, et toetava tagasiside andmine on keeruline – seda peab päriselt ka õppima, see ei tule loomulikult.
 • Näitlejana oli mulle juhi rolli kogemine oluline õppetund. Ma ei ole kunagi varem selles rollis olnud ja tavatöötajana ei aimagi, kui keeruline see on. Halb juht oli väga lihtne olla, kuid hea juht, kes lähtub töötaja vajadustest ja soovib aidata tal õnnestuda – see nõudis tõsist pingutust.
 • Halvad näited jäid väga hästi meelde ja tean, mida edaspidi vältida. Hea poole pealt oli suurim ahaa see, kui toetav on jagada vestluse käigus midagi oma isiklikust elust – avada ennast – kuivõrd see loob teistsuguse kontakti ja suurendab sidet juhi ja alluva vahel.

Janno Puusepp, Teater Must JaAm näitleja (spetsialisti rollis):

 • Näitlemine on partneri kuulamine – sa pead reageerima sellele, kuidas partner sulle läheneb. Filmisime stseenidest mitmeid duubleid ja reageerisin igal korral nii nagu ma kuuleksin seda, mida juht mulle ütles, esimest korda. Selles mõttes oli huvitav tajuda, kuidas juhi väljendusviis ja kasutatud tehnikad tegelikult ka töötasid. Tundsin, kuidas reageerisin teisiti, kui juht muutis midagi. Näiteks negatiivsetes stseenides oli hästi tunda see koht, kus juhi poolt on nagu sein ees ja kusagile ei olnud minna.
 • Videoprojekti tulemusena hakkasin ka oma töös, teatris, teatud asju teisiti tegema. Eriti jäid meelde negatiivsed näited ja olen jälginud, et ma ei teeks vigu, mida me läbi mängisime. Näiteks, kui tahan olla kindel, et mu sõnum mõjub, jälgin, et meie vahel ei ole füüsilisi barjääre, võtan rohkem personaalset kontakti, vaatan rohkem silma ja pööran varasemast enam tähelepanu sellele, et vastaspool tunneks ennast hästi.
 • Huvitav oli näha ka kuidas korporatiivne maailm töötab. Tundub, et see käib sirgemat nööri mööda kui elu teatris.

Karl  Markus Antson – Filmimise ja montaaži teostaja, Antson Production

 • Videote loomise protsessiga paralleelselt oli mul keeruline olukord ühe kliendiga ja video-projektis osalemine aitas mul aru saada, kui oluline on võtta aega suhtega tegelemisele ja mitte ainult keskenduda töö tulemusele või tehnilistele aspektidele. Vaatasin ennast kõrvalt ja mõtlesin, kuidas saan ise olla parem tagasiside andja.
 • Huvitav oli jälgida kuidas püüdsime luua videoid, mis näitaksid ideaali: kuidas tagasisidet anda ja selle protsessi käigus olime ise pidevalt tagasiside andjad ja saajad. See aitas tajuda olukorra inimlikkust: me olime küll tutvunud skriptiga eelnevalt, kuid polnud neid asju kunagi praktiseerinud ning nüüd oli neid vaja samaaegselt ise praktiseerida ning luua ideaali demonstreerivad videod. Loomine ja rakendamine samaaegselt oli põnev.
 • Suurenes ka minu teadlikkus sellest, mis tagasiside andmise juures töötab ja mis mitte ning sain aru, et neid samu asju on kasulik kasutada igal pool, kõikides suhetes, mitte ainult töö juures.
 • Video on lugu – see on reaalne eluline situatsioon ja me paneme ennast sinna sisse, kogedes seda läbi enda. Seetõttu on video võimas õppimise vahend.

Inese Freimane – Omniva personaliarendusjuht (tellija ja aktiivne kaasamõtleja)
 • Videote filmimise juures kõrvaltvaatajana oli mulle oluline õppimiskoht see, kui keeruline oli näitlejal positiivset tagasisidet täiesti toetavalt anda isegi siis, kui skript oli ees. Samamoodi võid sa juhina tunda, et oled professionaalne, tajumata kuidas sinu sõnum läbi väikeste nüansside nagu sõnade valik, hääletoon või kehakeel kuulajat hoopis teisiti mõjutavad, kui sa arvad ja soovid. Arvan, et lisaks videote vaatamisele on väga oluline praktiline treening, et päriselt paremaks tagasiside andjaks saada.
 • Videote suur kasutegur õppimisvahendina on kiirus. Juhtidel on alati kiire ning pole mahti sügavuti kõikidesse teemasse süveneda. Videod on siinkohal asendamatud: vaadates reaalset olukorda märkad kohe õppimiskohti ja õpid hoopis teisiti kui tagasiside andmise kohta lugedes.
 • Organisatsiooni seisukohalt oli ka tark otsus investeerida formaati, mis jääb meile pikemaks ajaks kasutusse ja mille juurde saab alati tagasi tulla, siis kui on vaja on.

Kokkuvõtvalt võin öelda, et see oli üks põnevamaid ja õpetavamaid töid, mida olen teinud ning olen südamest tänulik meie projektimeeskonnale, kes pingelise perioodi väga pühendunult kaasa tegi ja mõnusa huumoriga kõikidest raskustest läbi läks. Viimane õppetund on vast see, et hea huumor aitab alati – ma pole ammu tööjuures nii palju südamest naerda saanud, kui üliintensiivsel videote filmimise päeval!

Tänan südamest professionaalseid, pühendunud ja andekaid tegijaid, tänu kellele videod valmisid: Anne-Mai Tevahi ja Janno Puusepp (Teater Must JaAm), Karl Markus Antson ja Margus Antson (Antson Production), Inese Freimane (Omniva) ja Eliisa Sakarias (Sunergos).

Kui soovid treeningvideote kohta rohkem teada saada või tahaksid neid vaadata, siis kontakteeru läbi Arendavate vestluste treeningvideode veebilehe või kirjuta mulle otse reet@sunergos.ee.

Categories: juhtimine