fbpx

Tulime eelmise aasta lõpus välja kahe uue e-kursusega, millest üks on Arendava tagasiside e-kursus. Tänaseks on kursuse läbinud mitmeid juhte individuaalselt ja kolme organisatsiooni juhid meeskonnana. Kursust läbiti erinevatel viisidel:

  1. iseseisvalt õppides;
  2. koos treeneri poolt juhitud virtuaalse ava- ja lõpukohtumisega ning personaalse tagasisidega kodutööle;
  3. meeskonnaga koos samas ruumis suurel ekraanil kursust vaadates ja koos harjutusi tehes.

Oleme osalejatelt küsinud tagasisidet, et teada, kas kursus täidab oma eesmärki ehk aitab juhtidel tagasisidevestlusi tulemuslikumalt, sisukamalt ja enesekindlamalt pidada. Samuti soovisime teada, kuidas muuta meie e-kursused kasutajatele võimalikult mugavaks, et osaleja saaks keskenduda sisule ja ei takerduks tehnoloogiaga keerukustesse.

Valdav tagasiside on olnud see, et kursus on üllatavalt põhjalik. See ei ole lihtsalt video vaatamine, vaid selle käigus tuleb ka endaga tööd teha. Kui osaleja on huvitatud tagasiside andjana arenemisest, siis on kursus ja selle käigus tehtavad eneseanalüüsid ja harjutused suureks toeks. Kursus aitab hästi valmistuda mõneks konkreetseks vestluseks, annab enesekindlust ja aitab ületada hirmusid keerulistel teemadel rääkimisel ning avardab arusaama sellest, miks ja kuidas tagasisidevestlusi pidada. Samas, kui osaleja motivatsioon on madal (loe, keegi teine arvas, et ta peaks sellel osalema) ja ta pole enda jaoks lahti mõtestanud, millist eesmärki kursuse läbimine tal saavutada aitab, siis võib kursus tunduda pikk ja väsitav.

Jagan siin kohal kahe osaleja põhjalikumat tagasisidet, et illustreerida seda, millist väärtust kursus osalejatele pakub ja ka seda, milliste iseärasustega arvestada tuleb.

Indrek Kalamees, AS Tallinna Sadam, Parvlaev Tõll kapten:

Tagasiside kursuse juures meeldis mulle väga et ma suutsin endale selgeks teha, et tagasiside on palju enamat kui lihtsalt jutuajamine ning oluline on nii andmine kui vastuvõtmine. Samuti kuidas ma saan üht või teist detaili vestluses paremaks muuta, nii endale kui ka teisele osapoolele. Millest tuleks hoiduda ja teiselt poolt, mida ma ei tee, aga kindlasti võiksin teha. Mulle meeldis, et ma hakkasin kursuse ajal kaasa mõtlema ning analüüsima ennast sügavuti, nii tööalastes kui ka isikliku elu situatsioonides.

Hea on ka see, et saan edaspidi kasutada konkreetset plaani, mille põhjal vestlusi läbi viia ja mul on kindlad märksõnad millele tugineda. Samuti tean, kuidas minna ühel või teisel juhul edasi, kui asi jookseb tupikusse. Tööjuures on mu tagasiside andmised ja vastuvõtmised ajaliselt väga lühikesed ajaliselt ja seda olulisem on, et need tuleksid sisukad ja õnnestunud. 

Üllatusena tuli mulle see, et „hamburgeri“ kasutamine ei olegi see kõige parem viis.

Veel kiidaksin mõnusa muusika valiku eest harjutuste tegemisel, väga hästi sai keskenduda.

Kairi Nodapera, AS Tallinna Vesi personalijuht:

Mis muutis arendava tagasiside e-kursuse Sinu jaoks kasulikuks ja väärtuslikuks?

Hindasin väga järgmist:

  1. Põhjalik ja süsteemne lähenemine
  2. Mugav ja kompaktne töövihik, kuhu oma mõtted üles kirjutada
  3. Paindlikkus – võimalus jätta koolitus sobiva koha pealt pooleli ning jätkata pooleliolevast kohast
  4. Väga meeldisid ka töövihiku lõpus olevad tööriistad ning soovitusliku kirjanduse andmine

Kursuse läbimist ja teemasse süüvimist toetas mitmekesisus: loeng, analüüs, video, harjutused ning videode ja töövihiku kombinatsioon.

Reeda rahulik hääl ja näited aitasid keskenduda ja tekitasid usaldust. Toetav oli ka rahustav muusika harjutuste taustal. Kursus sisaldas mitmeid väga häid harjutusi, nt. ootuste kaart ja eduka tagasiside kontrollnimekiri.

Reeda kommentaar: Toon siin kohal välja, et mõne osaleja jaoks oli minu rahulik hääl ja olek ka liiga rahulik ja ta oleks soovinud rohkem meelelahutuslikku esitlust. Igal treeneril ja esinejal on oma käekiri, mis tuleb tema olemusest ja usun, et autentsus loob usaldust. Minu stiil  ei pruugi meeldida kõikidele ja seetõttu soovitan vaadata enne kursuse soetamist näidisõppetükki, mis annab tunnetuse, kuidas see kursus Sulle või Sinu meeskonnale sobida võiks..

Kas kursuse juures oli ka midagi segavat või häirivat?

Kuna olen oma tegevuses suhteliselt kiire, siis kohati oli aeg harjutuse tegemiseks liiga pikk. Samas on inimesi, kes just vajavad rohkem aega ning süvenemist ja tegelikult sai omas tempos edasi liikuda, kui harjutus sai tehtud.

Reeda kommentaar: Kuna harjutused mõjusid pikana veel mõne osaleja hinnangul, siis lühendasime harjutuste tegemiseks ettenähtud aega. Lisaks sellele lisasime koolitusele tehnilise abivideo, mis näitab, kuidas e-kursuse kasutamine enda jaoks mugavaks muuta, sh, kuidas kasutada video sees järjehoidjaid teemade vahel liikumiseks või peale pausi sobiva teema juurde tagasi tulemiseks ning kuidas muuta videoloengu esitluse kiirust kas kiiremaks või aeglasemaks.

Saadud kogemuse põhjal soovitan arendava tagasiside e-kursust igaühele, kes soovib oma tagasiside andmise ja vastuvõtmise oskusi lihvida, sealhulgas oma sõpradele ja kolleegidele, samuti olen tänulik iseendale, et võtsin aja selle kursuse läbimiseks.

Kliki siia, kui soovid vaadata Arendava tagasiside näidisõppetükki, et tunnetada, kas see võiks Sinule või Sinu meeskonnale väärtust luua.

Kui soovid nõu pidada, kas ja millisel kujul e-kursus Sinu organisatsioonile kõige paremini sobiks, siis võta minuga ühendust: reet@sunergos.ee.

Täna on kursus olemas eestikeelsena, kuid huvi korral oleme valmis looma sama sisuga kursuse ka inglise keeles. 

Categories: juhtimine