Sisemise kompassi teekonna ülesehitus ja teemad

Iga moodul algab 4-tunnise avakohtumisega, kus sukeldume ühte teemasse, millele järgneb umbes kuu aega praktilist ja igapäevaeluga haakuvat tööd iseendaga. Sinu enesearenguprotsessi toetavad soovituslikud iseseisvaid enesereflektsioonid, coachivas stiilis harjutused koos grupikaaslastega ja virtuaalne grupp, kuhu postitan teemaga seotud lisainfot ja kus saab omavahel mõtteid vahetada ja nõu küsida.

Teemade loetelu on nagu kaart, mis annab aimduse territooriumist, millel liigume, aga tegelik maastik ja teemad kuhu sukeldume, rullub meie ees lahti samm-sammult siis, kui oleme teele asunud.

Teemadekaart teekonna alguses:

  1. Elu Kutse
  2. Sisemine kriitik
  3. Sisemine mentor
  4. Integratsioon
Sisemise kompassi 3-kuuline teekond aitab saavutada sügava selguse oma sihist, seejärel tegeleda peamise takistusega teekonnal oma sihi suunas – sisemise kriitukuga – ning kolmanda kuu jooksul õpime tundma oma sügavamat olemust ja potentsiaali – sisemist mentorit – et seatud sihi suunas veelgi jõulisemalt edasi liikuda. Protsess lõppeb integreeriva kohtumisega, mis toetab teekonna jooksul saadud kogemuste ja tööriistade kaasa võtmist elukestvale Elu Kutse elluviimise teekonnale.

Enesearenguteekond kestab kogu elu ja erinevates etappides vajame erinevat tuge. Peale 3-kuulist ja neljast kohtumisest koosnevat Sisemise kompassi teekonda on võimalus protsessiga jätkata kas individuaalse coachingu vormis või koos grupiga ning valik võimalikke jätkuteemasid on:
  1. Välisest tunnustusest ja kriitikast vabaks
  2. Mõjuvõim ja mõjus eneseväljendus
  3. Enesekontrollist eneseteostuseni
  4. Karjäär – mina – pere, hobid ja muu elu